INTERSONIC

Jak rozpoznać, że mam niedosłuch?model ucha

'' GDY TRACIMY WZROK, TRACIMY KONTAKT Z RZECZAMI. TRACĄC SŁUCH TRACIMY KONTAKT Z LUDŹMI ''-  Helen Keller           

 Każdy człowiek dobrze słyszący na pewno zauważy, kiedy jego słuch pogorszy się, zwłaszcza, jeśli to stanie się nagle ( np. po urazie mechanicznym, akustycznym - hałas). Nieco trudniej zauważyć, kiedy słuch pogarsza się powoli. Wtedy warto zwrócić uwagę na następujące objawy towarzyszące niedosłuchowi:

 • Gorsze rozumienie drugiej osoby mówiącej do nas, jeżeli przebywa się w środowisku hałaśliwym (spotkanie towarzyskie, autobus, pociąg, ulica),
 • Trudności w rozumieniu tekstu przekazywanego w telewizji,
 • Problem ze słyszeniem tykania zagara przy uchu lub słyszenie innych cichych dzwieków,
 • Gorsze rozumienie osób mówiących cicho i niewyraznie (szczególnie kobiet)

Po zauważeniu w/w objawów u siebie powinno się, jak najszybciej zgłosić do naszego gabinetu , po przeprowadzeniu wywiadu i zbadaniu pacjenta, możemy wstępnie określić przyczynę niedosłuchu. A w celu postawienia dokładnej diagnozy przeprowadzamy badanie audiometrią tonalną lub na inne badanie narządu słuchu.

Audiometria tonalna jest badaniem subiektywnym, w którym można określić próg słyszenia danej osoby. Badanie to polega na tym, że pacjent słyszy różne dźwięki podawane przez słuchawki i podaje swoje odpowiedzi, badający wykreśla próg słyszenia na wykresie, który nazywa się audiogramem.
Inne badania narządu słuchu należą do badań obiektywnych tj. audiometria impedancyjna, badanie potencjałów wywołanych z pnia mózgu - ABR, otoemisja akustyczna - OAE. Są to badania, które nie wymagają współpracy z pacjentem i w  sposób obiektywny pozwalają ocenić określone odcinki drogi słuchowej - od ucha środkowego do struktur mózgu. Badania te wykonuje się tylko w niektórych Poradniach oraz Szpitalach naszego województwa.
 Po wykonaniu dostępnej diagnostyki narządu słuchu określamy, jaki rodzaj niedosłuchu ma pacjent.

Niedosłuchy, ze względu na miejsce uszkodzenia, można podzielić następująco:

 1. niedosłuch przewodzeniowy, którego przyczyną są choroby ucha zewnętrznego i ucha środkowego, czyli ucha odpowiedzialnego
  za przenoszenie dźwięku lub po prostu zatkanie przewodu słuchowego zewnętrznego woskowiną ( naturalną wydzieliną gruczołów ucha),
 2. niedosłuch mieszany, ( przewodzeniowy i odbiorczy ) jego przyczyną są choroby w/w oraz choroby części zmysłowo-nerwowej
  narządu słuchu, które współistnieją,
 3. niedosłuch zmysłowo – nerwowy, czyli odbiorczy, którego przyczyną są choroby komórek zmysłowych ucha wewnętrznego lub
  nerwów odpowiedzialnych za odbiór dźwięków i przetwarzanie ich w impulsy nerwowe oraz przekazanie ich do kory mózgowej.

Dalsze postępowanie, czyli leczenie jest uzależnione od rodzaju niedosłuchu. Jeżeli są to choroby ucha środkowego i zewnętrznego, to najczęściej można je wyleczyć albo zachowawczo ( np. poprzez przyjmowanie leków) albo operacyjnie i przez to poprawić słuch. W większości  leczenie nie jest możliwe i wskazane jest korzystanie z aparatu słuchowego.

Jeżeli jest niedosłuch zmysłowo-nerwowy, to jedyną możliwością poprawienia słuchu są aparaty słuchowe, a w przypadku głębokiego niedosłuchu - wszczep ślimakowy. Ani aparat słuchowy, ani wszczep ślimakowy nie wyleczy pacjenta z niedosłuchu, poprawi natomiast zrozumienie mowy, komfort i bezpieczeństwo życia poprzez - podniesienie progu słyszenia.

        SŁUCH - powoduje , że życie nabiera SENSU.

            Pierwsze słowa wnuczka, szelest liści na wietrze,

            brzęk szklanek na stole czy szeptane sekrety

            najleprzego przyjaciela - oto cenne chwile.

           To właśnie wrażenia zmysłowe wzbogacają nasze życie.

            Słuch pozwala nam rozumieć innych ludzi oraz

            umożliwia interakcję z otaczającym światem.

            Ubytek słuchu może nam to wszystko odebrać.otolaryngolog-audiolog Małgorzata Kapuścińska Kniaź
protetyk słuchu Artur Kniaź