INTERSONIC

Dlaczego mam gorszy słuch?


Jakie są przyczyny powstania ubytku słuchu?

W uchu zewnętrznym mogą to być problemy z  nadmiernym  gromadzeniem się woskowiny (korek woskowinowy), lub infekcja w przewodzie słuchowym zewnętrznym.

W uchu środkowym może to być infekcja ucha środkowego, perforacja błony bębenkowej, czy też otoskleroza (która usztywnia kosteczki słuchowe).

W uchu wewnętrznym może to być zniszczenie struktury ucha wewnętrznego, które nastąpiło w wyniku krótkiego hałasu(np.eksplozji), czy też urazu głowy lub przyjmowania leków oto toksycznych. Ubytek słuchu w uchu wewnętrznym to również naturalny proces starzenia się, u niektórych przebiegający ze znacznym osłabieniem słuchu a czasami w ogóle nie występujący u niektórych starszych osób.

Ubytki słuchu związane z uchem zewnętrznym i środkowym to najczęściej ubytki przewodzeniowe- powodują  one zwykle pogorszenie słyszenia w zakresie niskich częstotliwości, ale jest to tylko zmniejszenie głośności słyszanego dźwięku które nie wpływa na jego wyrazistość.

Ubytki słuchu w uchu wewnętrznym- czyli odbiorcze ubytki powodują utratę ostrości słyszenia w zakresie wysokich częstotliwości. Ponieważ wysokie dźwięki odgrywają bardzo dużą rolę w procesie rozumienia mowy dlatego też osoby z tym ubytkiem słyszą ale często nie rozumieją.

   Słuch i wzrok są najważniejszymi narządami zmysłów, warunkującymi prawidłowy rozwój człowieka. Częstość występowania niedosłuchu wzrasta wraz z upływem lat życia. W wieku noworotkowym 1 dziecko na 1000 ma głęboki niedosłuch , w wieku przedszkolnym istotne zaburzenia słuchu dotyczą kilku procent osób, w wieku średnim odsetek ten wynosi ok. 14 %, gdy u osób starszych, powyżej 65 roku życia , przekracza 25 %.

  Najczęstrzymi przyczynami uszkodzeń słuchu w wieku dorosłym to : proces starzenia się i narażenie na hałas .

                     Utrata słuchu jest przyczyną ograniczeń w stylu życia.

            Pogarszający się słuch powoduje, że jest nam coraz trudniej rozmawiać z innymi. Coraz częściej zdarza się nam słyszeć słowa niewłaściwe, przez co musimy stale prosić o powtórzenie. Osoby które nas nie znają, często nie rozumieją tej sytuacji.  Wszystko to powoduje, że taracimy pewność siebie i może mieć to negatywny wpływ na nasze ogólne samopoczucie i jakość życia.

                      Ubytku słuchu nie należy bagatelizować. Należy działać - im wcześniej, tym lepiej, aby maksymalnie zwiększyć komfort swojego życia.

                 Ewentualne konsekwencje upośledzenia słuchu :

  • Mniejsza zdolność koncentracji
  • Słabsze rozumienie mowy
  • Trudności w porozumieniu się z innymi
  • Osłabienie pamięci
  • Mniejsza gotowość do zaakceptowania tego, co nieznane
  • Coraz gorsze osiągnięcia w pracy
  • Brak uznania ze strony bliskich
  • Rozdrażnienie, stres, obniżenie nastroju
  • Wycofanie się z życia towarzyskiego, izolacja